ตลาดน้ำคลองสาม

วิถีชาวชุมชนสองฝากฝั่งอันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมในอดีต คือมนต์เสน่ห์ของตลาดน้ำคลองสาม ตลาดน้ำแห่งใหม่ที่ดึงดูดใจด้วยเสน่ห์ที่แปลกตา ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมายาวนาน ด้วยความยาวกว่า 20 กิโลเมตรของลำน้ำแห่งนี้ จะได้สัมผัสกับเรือลำเล็กลำน้อยมากกว่า 100 ลำที่นำสินค้ามาขายให้แก่ผู้ที่เดินทางผ่านไปมาได้จับจ่ายใช้สอย

ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรกรรม สินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองจากปทุมธานี สินค้าประเภทอาหารหลากหลายชนิดทั้งคาวหวาน รวมทั้งสินค้าประเภทของชำร่วยและของที่ระลึกที่มีให้เลือกซื้อหากันอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมกับอดีตอย่างสมบูรณ์ ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงทางบกและทางน้ำให้สะดวกสบาย เรียกได้ว่านอกจากบอกเล่าเรื่องราวแห่งการดำเนินชีวิตอันงดงาม ช่วยรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามท่ามกลางวิถีชีวิตสมัยใหม่ ยังได้สุนทรียรสจากความเป็นตลาดน้ำอีกแห่งของเมืองไทยอย่างแท้จริง เปิดเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand