Month: October 2017

ชเว ชีวอน สมาชิกซูเปอร์จูเนียร์ วงบอยแบนด์ของเกาหลีใต้โพสต์อินสตาแกรมขอโทษเรื่องเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังเสียชีวิตเพราะถูกสุนัขของครอบครัวเขากัด

Read more

สำหรับคนไข้แล้ว คำว่า “รู้ทันหมอ” ในที่นี้หมายถึง การรับรู้ในดุลยพินิจของหมอที่ทำการรักษา โดยการสอบถามข้อมูลการรักษาจนเข้าใจในระดับหนึ่งและใช้สิทธิเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ “แล้วแต่คุณหมอค่ะ” หรือ “ยังไงก็ได้ครับ”

Read more

ที่นี่คือบึงน้ำธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี ความกว้างใหญ่ของบึงแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,700 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำตามอนุสัญญาแรมซาร์ คือประกอบด้วยพื้นที่ลุ่ม พื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่ลุ่มชื้นแฉะ พื้นที่ฉ่ำน้ำ มีน้ำท่วม น้ำขัง พื้นที่พรุ พื้นที่แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง

Read more