Category: Healthy News

ส่วนใหญ่เรามักจะคิดกันว่า การจัดฟันมีแบบเดียว แต่จริงๆแล้วปัจจุบันการจัดฟันมีหลายแบบให้เลือกมากมาย เช่น จัดฟันแบบใส, จัดฟันแบบด้านใน, จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน, จัดฟันแบบโลหะกึ่งใส และจัดฟันแบบโลหะด้านนอก ซึ่งแต่ละแบบก็จะมีค่าใช้จ่ายที่ต่างกันออกไป คราวนี้คลีนิค จัดฟันบางนา พามาดูกันว่า การจัดฟันแต่ละแบบต่างกันอย่างไร

Read more

สำหรับคนไข้แล้ว คำว่า “รู้ทันหมอ” ในที่นี้หมายถึง การรับรู้ในดุลยพินิจของหมอที่ทำการรักษา โดยการสอบถามข้อมูลการรักษาจนเข้าใจในระดับหนึ่งและใช้สิทธิเรื่องที่ต้องตัดสินใจร่วมกัน ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ “แล้วแต่คุณหมอค่ะ” หรือ “ยังไงก็ได้ครับ”

Read more